Направете сметките си

с квалифицирана помощ

Телефон

0897359880

Йорданка Кундурджиева – Счетоводител

Счетоводител Йорданка Кундурджиева предоставя качествено и компетентно обслужване по всички въпроси относно данъчното законодателство, трудовите и осигурителни отношения, на съобразени със съвременните икономически реалности цени. Г – жа Кундурджиева упражнява професията си от дълги години, познава материята в детайли и има незаменим опит от работа с фирми в различни сфери на дейност. Коректността и лоялността са нейно кредо, затова клиентите се чувстват спокойни и могат пълноценно да се съсредоточат върху успешното управление и развитие на своя бизнес.
Ще спестите време и средства, ако се доверите на професионализма!

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create